Мета інструктажу
Метою інструктажу є оновлення та доповнення знань і навичок, зокрема у галузі:
А) положень і правил техніки  безпеки і гігієни праці, що пов’язані з роботою.
Б) загроз, що пов’язані з виконуваною роботою,  а  також способів захисту від даних загроз
В) дії в ситуації аварії і в інших загрозливих випадках.


Мета інструктажу
Метою інструктажу є оновлення та доповнення знань і навичок, зокрема у галузі:
А) положень і правил техніки  безпеки і гігієни праці, що пов’язані з роботою.
Б) загроз, що пов’язані з виконуваною роботою,  а  також способів захисту від даних загроз
В) дії в ситуації аварії і в інших загрозливих випадках.