We invite you to undertake compulsory training in the field of occupational safety and health, organized in the form of self-directed education, in accordance with the Ordinance of the Minister of Economy and Labor of 27 July 2004 on compulsory OSH training (Journal of Laws of 2004, No. 180 , item 1860 with later amendments).We invite you to undertake compulsory training in the field of occupational safety and health, organized in the form of self-directed education, in accordance with the Ordinance of the Minister of Economy and Labor of 27 July 2004 on compulsory OSH training (Journal of Laws of 2004, No. 180 , item 1860 with later amendments).


Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności pracowników w szczególności z zakresu:

- oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
- kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
- ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą,
- postępowania w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń.


We invite you to undertake compulsory training in the field of occupational safety and health, organized in the form of self-directed education, in accordance with the Ordinance of the Minister of Economy and Labor of 27 July 2004 on compulsory OSH training (Journal of Laws of 2004, No. 180 , item 1860 with later amendments).


Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności pracowników w szczególności z zakresu:

- oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
- kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
- ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą,
- postępowania w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń.