Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiadomości i umiejętności, w szczególności w zakresie:  oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą,  metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa dzieci oraz współpracowników,  kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bhp,  postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.