Celem szkolenia jest:
- ogólne przedstawienie rodzajów czynników szkodliwych na jakie są narażeni pracownicy w swojej firmie,
- przybliżenie zagrożeń związanych ze stosowaniem substancji chemicznych,
- zdobycie wiedzy na temat zawartości karty charakterystyki, scenariuszy narażenia oraz zawartości etykiet substancji chemicznych,
- scharakteryzowanie sposobów wchłaniania substancji niebezpiecznych oraz następstw ich działania na organizm ludzki,
- zdobycie wiedzy na temat identyfikacji substancji zgodnie z rozporządzeniem REACH,
- zdobycie wiedzy na temat oznakowania zgodnie z rozporządzeniem CLP,
- zaznajomienie z wymaganiami prawnymi UE dotyczącymi stosowania substancji.