Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiadomości i umiejętności, w szczególności w zakresie: identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń na terenie firmy, organizacji i metod kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz nauki uczniów, zasady postępowania w sytuacjach kryzysowych.