Celem szkolenia  jest nabycie wiedzy i umiejętności, prawidłowego zachowania i postępowania w sytuacjach kryzysowych, jakim jest gaszenie pożaru i ewakuacja osób znajdujących się w zagrożonym obiekcie.