Celem szkolenia jest przekazanie i aktualizacja wiedzy i umiejętności wśród pracowników pracujących na stanowiskach inżynieryjno - technicznych (m.in. projektantów, konstruktorów, technologów i inżynierów) na temat regulacji prawnych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,
w szczególności z zakresu:
- identyfikacji i oceny zagrożeń występujących w procesach pracy,
- organizacji pracy i stanowisk pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii,
- metod likwidacji lub ograniczenia zagrożeń czynnikami występującymi w środowisku pracy.