moda na ee learningowe

Moda na e-lerning

Szkolenia e-lerning owe można traktować jako narzędzie do uzupełniania i rozszerzania swojej wiedzy. Są to tzw. blended e learningowe: nazywane w Polsce rozwiązaniami mieszanymi. Zastosowanie rozwiązań mieszanych polega na stosowaniu zarówno szkoleń tradycyjnych, jak i szkoleń e-lerning owych. Szkolenia e-lerning owe mogą pomóc pracownikom w zdobyciu wiedzy teoretycznej. Np. techniki sprzedaży, obsługa klienta, zastosowanie produktów. Zdobytą wiedzę, można przećwiczyć w miejscu wyznaczonym do praktyk, stosując: ćwiczenia, odgrywanie ról, warsztaty, dyskusje z trenerem itp. Wiedza ta może być następnie utrwalona i sprawdzona poprzez zastosowanie rozwiązań e-lerning owych po zakończeniu szkoleń tradycyjnych.

pracodawaco musisz szkolic

Pracodawco musisz szkolić!!!

Przed przystąpieniem do pracy i podpisaniem umowy o pracę pracownik musi przejść szkolenie BHP – wstępne i dotyczące stanowiska pracy. To jest jasne dla każdego przedsiębiorcy, ponieważ to jest jego obowiązek. Ciekawostką jest to, że w jednoosobowej działalności gospodarczej nie trzeba prowadzić szkoleń dla siebie i osób z pierwszej grupy pokrewieństwa m.in. małżonek, rodzice, rodzeństwo oraz takie, które przykładowo pomagają w działalności i nie są jej pracownikami. Nie ma również takiego obowiązku, jeśli zatrudnia się osoby na umowę inną niż umowa o pracę. Jednak w niektórych sytuacjach spełnienie obowiązku zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy wymagać może odpowiedniego przeszkolenia pracowników w zakresie bhp i wykonanie badań lekarskich przed dopuszczeniem go do pracy.

zycie ludzkie jest najcenniejsze

Życie ludzkie jest najcenniejsze

Każdy z nas uczył się pierwszej pomocy. Szkoła, doświadczenia życiowe czy kursy. Mianownikiem wspólnym tych wszystkich miejsc, gdzie taką wiedzę możemy, zdobyć jest ratowanie życia. Każdy człowiek, mając podstawową wiedzę i umiejętności może kogoś uratować podczas nagłego wypadku lub ataku, chociażby choroby.

choroby zawodowe

Choroby zawodowe

Zgodnie z art. 235 Kodeksu Pracy za chorobę zawodową uznaje się chorobę wymienioną w wykazie chorób zawodowych, jeżeli w wyniku analizy i oceny warunków pracy można z wysokim prawdopodobieństwem można stwierdzić, że została ona spowodowana występowaniem czynników szkodliwych dla zdrowia w miejscu pracy lub sposobem wykonywania tej pracy..

choroby zawodowe

Apteczka na terenie
zakładu pracy

Każdy zakład pracy powinien być wyposażony w apteczki zawierające środki niezbędne do udzielenia pierwszej pomocy. Pracodawca powinien także zapewnić sprawnie funkcjonujący system pierwszej pomocy w razie wypadku.

Ile apteczek powinno być na terenie zakładu pracy?

Liczba apteczek, które powinny się znajdować w miejscu pracy nie została dokładnie określona. Decyzję o ich ilości i rozmieszczeniu podejmuje się w porozumieniu z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami. Określając liczbę i rozmieszczenie apteczek należy uwzględnić ich odległość od każdego pracownika oraz prawdopodobieństwo i częstotliwość występowania wypadków.

Czy BHP rzeczywiście jest takie ważne?

Czy BHP rzeczywiście
jest takie ważne?

Czy zbiór zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, znany w skrócie jako BHP jest na tyle istotny, że odchylenia w jego przestrzeganiu mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia? I czy odpowiedź jest rzeczywiście taka prosta?

Na samym początku przywołajmy coś, co pozwoli nam zrozumieć, po co całe to zamieszanie. Chodzi tu mianowicie o piramidę potrzeb Maslowa, amerykańskiego psychologa, który uszeregował potrzeby człowieka według określonych kryteriów widocznych poniżej.

Potrzeby znajdujące się na samym dole piramidy są najważniejsze i bez ich zaspokojenia nie może być mowy o realizacji reszty z nich. Bezpieczeństwo jest jedną z najbardziej istotnych potrzeb, a zarazem elementem składowym i podstawą zasad BHP.

CObowiązkowe szkolenia BHP dla pracowników

Obowiązkowe szkolenia BHP dla pracowników

Do podstawowych zadań ciążących na pracodawcy należy m.in. ochrona życia i zdrowia pracowników. Jest ono realizowane poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Pracodawca ma obowiązek przeszkolić każdego nowego pracownika zanim dopuści go do pracy.

Refundacja okularów korekcyjnych

Refundacja okularów korekcyjnych

Zgodnie z treścią jednego z rozporządzeń Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe pracownikom przysługuje refundacja okularów korekcyjnych przez pracodawcę.

Wyrywkowe kontrole trzeźwości niezgodne z RODO

Wyrywkowe kontrole trzeźwości niezgodne z RODO

Pracodawcy nie mogą przeprowadzić kontroli trzeźwości, gdyż ich działanie byłoby niezgodne z prawem. Zawartość alkoholu we krwi jest daną osobową podlegającą ochronie.

Ergonomia BHP i zdrowie przy pracy zdalnej

Ergonomia BHP i zdrowie przy pracy zdalnej

Wiele firm pozwala swoim pracownikom na pracę zdalną w trakcie zagrożenia COVID-19. Rozwiązanie to stało się bardzo popularne i na stałe wpisało się w zasady funkcjonowania licznych przedsiębiorstw.

Praca zdalna ma to do siebie że jeśli trwa dłużej, niż kilka dni, nie trzeba docierać rano do miejsca pracy organizować sobie dnia, wtedy trudno jest utrzymać wystarczający poziom motywacji i samodyscypliny, co może spowodować, że bezpieczeństwo pracy w zaciszu naszego domu znacząco się obniży.

Bezpieczeństwo w dobie pandemii

Bezpieczeństwo w dobie pandemii

Obecna sytuacja związana z COVID-19 sprawia, że wielu pracodawców częściej decyduje się na zapewnienie pracownikowi możliwości pracy zdalnej. Co jednak w sytuacji, gdy z uwagi na specyfikę wykonywanego zawodu taka konwersja jest niemożliwa?

Pracodawca w dobie pandemii ma obowiązek zapewnić pracownikowi możliwie jak najbezpieczniejsze warunki pracy. Na co powinien zwrócić uwagę w szczególności?

Komisja BHP w zakładzie pracy

Komisja BHP w zakładzie pracy

W przypadku małych firm i przedsiębiorstw zatrudniających poniżej 250 osób powoływanie komisji do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy nie jest koniecznością. Natomiast pracodawca który zatrudnia ponad 250 osób, ma prawny obowiązek takową komisję powołać.

Podstawą prawną do powołania komisji jest art. 23712 Kodeksu pracy - i jest konieczne bez względu na rodzaj podmiotu gospodarczego. W skład komisji powinni wchodzić: lekarz sprawujący opiekę medyczną nad pracownikami i przedstawiciele służby BHP. Co należy do obowiązków komisji BHP?

Agnieszka Szaniawska-Szołtysek

INKA BHP CONSULTING GROUP
ul. Leśna 8 | 44-177 | Chudów

Tel: 515 760 315 | 500 408 404

NIP: 644-32-95-285

E-mail: inkabhp@gmail.com

Godziny otwarcia
pon.-sob.: 08:00 - 18:00