Moda na e-learning

Moda na e-learning

Szkolenia e-learning owe można traktować jako narzędzie do uzupełniania i rozszerzania swojej wiedzy. Są to tzw. blended e learningowe: nazywane w Polsce rozwiązaniami mieszanymi. Zastosowanie rozwiązań mieszanych polega na stosowaniu zarówno szkoleń tradycyjnych, jak i szkoleń e-learning owych. Szkolenia e-learning owe mogą pomóc pracownikom w zdobyciu wiedzy teoretycznej.

Np. techniki sprzedaży, obsługa klienta, zastosowanie produktów. Zdobytą wiedzę, można przećwiczyć w miejscu wyznaczonym do praktyk, stosując: ćwiczenia, odgrywanie ról, warsztaty, dyskusje z trenerem itp. Wiedza ta może być następnie utrwalona i sprawdzona poprzez zastosowanie rozwiązań e-learning owych po zakończeniu szkoleń tradycyjnych.

Pracodawco musisz szkolić! - o art.237 kodeksu pracy

Pracodawco musisz szkolić!!!

Przed przystąpieniem do pracy i podpisaniem umowy o pracę pracownik musi przejść szkolenie BHP – wstępne i dotyczące stanowiska pracy. To jest jasne dla każdego przedsiębiorcy, ponieważ to jest jego obowiązek. Ciekawostką jest to, że w jednoosobowej działalności gospodarczej nie trzeba prowadzić szkoleń dla siebie i osób z pierwszej grupy pokrewieństwa m.in. małżonek, rodzice, rodzeństwo oraz takie, które przykładowo pomagają w działalności i nie są jej pracownikami.

Nie ma również takiego obowiązku, jeśli zatrudnia się osoby na umowę inną niż umowa o pracę. Jednak w niektórych sytuacjach spełnienie obowiązku zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy wymagać może odpowiedniego przeszkolenia pracowników w zakresie bhp i wykonanie badań lekarskich przed dopuszczeniem go do pracy.

zycie ludzkie jest najcenniejsze

Życie ludzkie jest najcenniejsze

Każdy z nas uczył się pierwszej pomocy. Szkoła, doświadczenia życiowe czy kursy. Mianownikiem wspólnym tych wszystkich miejsc, gdzie taką wiedzę możemy, zdobyć jest ratowanie życia. Każdy człowiek, mając podstawową wiedzę i umiejętności może kogoś uratować podczas nagłego wypadku lub ataku, chociażby choroby.

choroby zawodowe

Choroby zawodowe

Zgodnie z art. 235 Kodeksu Pracy za chorobę zawodową uznaje się chorobę wymienioną w wykazie chorób zawodowych, jeżeli w wyniku analizy i oceny warunków pracy można z wysokim prawdopodobieństwem można stwierdzić, że została ona spowodowana występowaniem czynników szkodliwych dla zdrowia w miejscu pracy lub sposobem wykonywania tej pracy..

choroby zawodowe

Apteczka na terenie
zakładu pracy

Każdy zakład pracy powinien być wyposażony w apteczki zawierające środki niezbędne do udzielenia pierwszej pomocy. Pracodawca powinien także zapewnić sprawnie funkcjonujący system pierwszej pomocy w razie wypadku.

Ile apteczek powinno być na terenie zakładu pracy?

Liczba apteczek, które powinny się znajdować w miejscu pracy nie została dokładnie określona. Decyzję o ich ilości i rozmieszczeniu podejmuje się w porozumieniu z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami. Określając liczbę i rozmieszczenie apteczek należy uwzględnić ich odległość od każdego pracownika oraz prawdopodobieństwo i częstotliwość występowania wypadków.

Czy BHP rzeczywiście jest takie ważne?

Czy BHP rzeczywiście
jest takie ważne?

Czy zbiór zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, znany w skrócie jako BHP jest na tyle istotny, że odchylenia w jego przestrzeganiu mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia? I czy odpowiedź jest rzeczywiście taka prosta?

Na samym początku przywołajmy coś, co pozwoli nam zrozumieć, po co całe to zamieszanie. Chodzi tu mianowicie o piramidę potrzeb Maslowa, amerykańskiego psychologa, który uszeregował potrzeby człowieka według określonych kryteriów widocznych poniżej.

Potrzeby znajdujące się na samym dole piramidy są najważniejsze i bez ich zaspokojenia nie może być mowy o realizacji reszty z nich. Bezpieczeństwo jest jedną z najbardziej istotnych potrzeb, a zarazem elementem składowym i podstawą zasad BHP.

CObowiązkowe szkolenia BHP dla pracowników

Obowiązkowe szkolenia BHP dla pracowników

Do podstawowych zadań ciążących na pracodawcy należy m.in. ochrona życia i zdrowia pracowników. Jest ono realizowane poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Pracodawca ma obowiązek przeszkolić każdego nowego pracownika zanim dopuści go do pracy.

Refundacja okularów korekcyjnych

Refundacja okularów korekcyjnych

Zgodnie z treścią jednego z rozporządzeń Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe pracownikom przysługuje refundacja okularów korekcyjnych przez pracodawcę.

Wyrywkowe kontrole trzeźwości niezgodne z RODO

Wyrywkowe kontrole trzeźwości niezgodne z RODO

Pracodawcy nie mogą przeprowadzić kontroli trzeźwości, gdyż ich działanie byłoby niezgodne z prawem. Zawartość alkoholu we krwi jest daną osobową podlegającą ochronie.

Ergonomia BHP i zdrowie przy pracy zdalnej

Ergonomia BHP i zdrowie przy pracy zdalnej

Wiele firm pozwala swoim pracownikom na pracę zdalną w trakcie zagrożenia COVID-19. Rozwiązanie to stało się bardzo popularne i na stałe wpisało się w zasady funkcjonowania licznych przedsiębiorstw.

Praca zdalna ma to do siebie że jeśli trwa dłużej, niż kilka dni, nie trzeba docierać rano do miejsca pracy organizować sobie dnia, wtedy trudno jest utrzymać wystarczający poziom motywacji i samodyscypliny, co może spowodować, że bezpieczeństwo pracy w zaciszu naszego domu znacząco się obniży.

Bezpieczeństwo w dobie pandemii

Bezpieczeństwo w dobie pandemii

Obecna sytuacja związana z COVID-19 sprawia, że wielu pracodawców częściej decyduje się na zapewnienie pracownikowi możliwości pracy zdalnej. Co jednak w sytuacji, gdy z uwagi na specyfikę wykonywanego zawodu taka konwersja jest niemożliwa?

Pracodawca w dobie pandemii ma obowiązek zapewnić pracownikowi możliwie jak najbezpieczniejsze warunki pracy. Na co powinien zwrócić uwagę w szczególności?

Komisja BHP w zakładzie pracy

Komisja BHP w zakładzie pracy

W przypadku małych firm i przedsiębiorstw zatrudniających poniżej 250 osób powoływanie komisji do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy nie jest koniecznością. Natomiast pracodawca który zatrudnia ponad 250 osób, ma prawny obowiązek takową komisję powołać.

Podstawą prawną do powołania komisji jest art. 23712 Kodeksu pracy - i jest konieczne bez względu na rodzaj podmiotu gospodarczego. W skład komisji powinni wchodzić: lekarz sprawujący opiekę medyczną nad pracownikami i przedstawiciele służby BHP. Co należy do obowiązków komisji BHP?

Jakie szkolenia ma obowiązek przejść pracownik?

Jakie szkolenia ma obowiązek przejść pracownik?

Pracodawco, pamiętaj, że nie należy dopuszczać do pracy pracownika, który nie przeszedł niezbędnego szkolenia z zakresu BHP.

W ten sposób pracownik Ciebie naraża na straty, a siebie na utratę zdrowia. Obowiązek zapewnienia pracownikowi szkolenia z zakresu BHP obowiązuje niezależnie od wykonywanej przez niego pracy. Zgodnie z przepisami szkolenia dzielimy na dwa rodzaje:

Ochrona osób młodocianych

Ochrona osób młodocianych

Zgodnie z kodeksem pracy zabronione jest zatrudnianie osób poniżej 16 roku życia. Co zatem z kandydatami, którzy 16 rok życia ukończyli, lecz nadal w świetle prawa pozostają niepełnoletni?

Przede wszystkim, zatrudniać można wyłącznie młodzież która posiada zaświadczenie lekarskie określające, że wykonywana praca nie zagraża ich zdrowiu. Dodatkowo nie można zatrudniać młodzieży do pracy w godzinach nocnych i pozwalać na godziny nadliczbowe. O czym warto wspomnieć, w przypadku osób młodocianych istnieją również prace wzbronione, min:

Pracodawco! e-learning - dlaczego warto?

Pracodawco! e-learning - dlaczego warto?

Drogi pracodawco! Platforma e-learningowa umożliwia szkolenie z zakresu BHP w formie zdalnej. Oferowana przez Inka BHP możliwość dokształcania się w dziedzinie BHP w formie e-learningu daje możliwość dostępu do kursów BHP, PPOŻ, bezpieczeństwa postępowania z czynnikami chemicznymi, czy też pierwszej pomocy przedmedycznej przez 24h/7.

Natomiast Twój pracownik po ukończeniu takiego szkolenia otrzyma od nas certyfikat

Pracowniku, czemu nie zdalnie? - zalety e-learningu

Pracowniku, czemu nie zdalnie? - zalety e-learningu

Nauka zdalna w obecnych czasach staje się coraz bardziej popularną metodą nauki, i nie ma to związku wyłącznie z obecną sytuacją epidemiczną. Korzyści z nauki w dowolnym miejscu na świecie, i możliwość pozyskania certyfikatów potwierdzających umiejętności to wygoda,

którą docenia coraz więcej osób. W końcu żyjemy w czasach nieustannego dostępu do sieci, gdzie technologia otacza nas ze wszystkich stron i staje się integralną i nieodłączną częścią naszego życia. W takich realiach uczenie się poprzez proces zdalny na stałe staje się integralną częścią naszej edukacji.

O szkoleniach w przestrzeni VR

O szkoleniach w przestrzeni VR

Nauka zasad BHP w wirtualnej rzeczywistości współcześnie nie wydaje się być już wcale tak odległą przyszłością, jak mogłoby się wbrew pozorom wydawać. Technologia nieustannie ewoluuje, a my jesteśmy świadkami powstawania coraz to bardziej innowacyjnych rozwiązań w tej dziedzinie.

Nauka zdalna już na stałe zadomowiła się w naszym środowisku, ale co z nauką, która pozwala użytkownikowi doświadczyć jej w sposób zbliżony do rzeczywistego? Wydaje się być to wizją odległej przyszłości? W żadnym wypadku! Takie rozwiązania już istnieją, a co ważne - funkcjonują już na polskim rynku.

Covid-19 to szansa na rozwój

Covid-19 to szansa na rozwój

Niewątpliwie sytuacja pandemiczna dla wielu z nas stanowi duży problem - tak niewątpliwie jesteśmy w stanie spożytkować ten czas w sposób produktywny. Co to oznacza? Oczywiście edukację, która pozwala nam nabyć więcej teoretycznych, i praktycznych umiejętności.

Wielu z nas jest zmuszona przebywać w domach, co wbrew pozorom można wykorzystać w sposób niewątpliwie produktywny. Między innymi e-learning, który pozwala nam nabywać nowe umiejętności w swoim zaciszu domowym. W jaki sposób edukować się, nie mogąc uczestniczyć w zajęciach i kursach w formie fizycznej?

Jak wygląda szkolenie VR?

Jak wygląda szkolenie VR?

Wcześniej pisaliśmy o tym, dlaczego warto zainteresować się kwestią wirtualnej rzeczywistości w aspekcie nauki zasad BHP. Niewątpliwie jednak najbardziej frapującą kwestią jest to, gdzie takie szkolenia znaleźć, i w jaki sposób one wyglądają?

Za pomocą gogli wirtualnej rzeczywistości zakładanej na głowę jesteśmy w stanie przenieść się do wirtualnej rzeczywistości, którą możemy obserwować z perspektywy 360 stopni. Co oznacza właściwie tyle, że możemy dowolnie poruszać głową obserwując każdy element otoczenia.

Jak działa e-learning?

Jak działa e-learning?

Inka BHP oferuje szkolenia z zakresu e-learningu. Jak działa taka usługa? Jak skorzystać z naszej oferty nauki zdalnej? Oto kilka podstawowych informacji, które powinieneś wiedzieć o naszych szkoleniach: Czym jest e-learning na INKA BHP ?

To platforma szkoleniowa która udostępnia szkolenia przez 24/7. Natychmiast po ukończeniu egzaminu otrzymujesz certyfikat potwierdzający twoje nowo nabyte umiejętności. To egzamin do którego można podchodzić wielokrotnie, i nie posiada on żadnych ograniczeń czasowych. Owe szkolenia są dostępne w dwóch językach - polskim i angielskim.

Wypadek w pracy

Wypadek w pracy

Gdy wykonujemy pracę istnieje ryzyko wystąpienia wypadku lub choroby zawodowej. Dotyczy to każdego zakładu pracy, niezależnie od zajmowanego stanowiska - niestety, każda wykonywana przez nas czynność może często mieć swoje negatywne konsekwencje,

jeśli nie stosujemy się do procedur BHP. Co jednak w przypadku, gdy takie procedury były stosowane, a mimo wszystko nastąpił wypadek w miejscu pracy?

Każdy pracownik ma prawo do urlopu!

Każdy pracownik ma prawo do urlopu!

Drogi Pracowniku! Pamiętaj, że zgodnie z przepisami kodeksu pracy - masz prawo do określonych dni urlopu wypoczynkowego, w tym również do urlopu na żądanie.

Co roku jako pracownik masz prawo do otrzymania swoich dni urlopowych, które należy wykorzystać - pracodawca jest zobowiązany do jego udzielenia.

Szkolenia BHP

Red naczelny bloga, Inspektor ds. Bhp
Przemysław Lipka

,,Absolwent technikum organizacji reklamy, obecnie student Marketingu i Sprzedaży w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Zajmuje się copywritingiem i pozycjonowaniem stron internetowych. Łączę kreatywność i zamiłowanie do pisania ze swoją pasją do marketingu internetowego."

Agnieszka Szaniawska-Szołtysek

INKA BHP CONSULTING GROUP
ul. Leśna 8 | 44-177 | Chudów

Tel: 515 760 315 | 500 408 404

NIP: 644-32-95-285

E-mail: inkabhp@gmail.com

Godziny otwarcia
pon.-sob.: 08:00 - 18:00