biuro@bhp-inka.pl BHP-Inka na Facebooku +32 296-80-39

PPOŻ w życiu.

Pożar może być wszędzie

Dzięki naszym fachowcom unikniesz zagrożenia pożarowego w swoim środowisku pracy.

Wiedza ratuje.

Budowa, kopalnia i inne

Z BHP-Inka nauczysz się w prosty sposób chronić się przed niebezpieczeństwami w swojej pracy.

Z BHP-Inka w życie

Szkolenia na przyszłośc

Referencje i certyfikaty to nie wszystko co oferujemy. To także doświadczenie życiowe, które może Ci sie przydać w codzienności.

moda na elearning

Moda na e-learning

Szkolenia e-learningowe można traktować jako narzędzie do uzupełniania i rozszerzania swojej wiedzy. Są to tzw. „blended learning": nazywane w Polsce rozwiązaniami mieszanymi. Zastosowanie rozwiązań mieszanych, polega na stosowaniu zarówno szkoleń tradycyjnych, jak i szkoleń e-learningowych. Szkolenia e-learningowe mogą pomóc pracownikom w zdobyciu wiedzy teoretycznej. Np. techniki sprzedaży, obsługa klienta, zastosowanie produktów. Zdobytą wiedzę, można przećwiczyć w miejscu wyznaczonym do praktyk, stosując: ćwiczenia, odgrywanie ról, warsztaty, dyskusje z trenerem itp.  Wiedza ta może być następnie utrwalona i sprawdzona poprzez zastosowanie rozwiązań e-learningowych po zakończeniu szkoleń tradycyjnych. 

Czytaj więcej
pracodawaco musisz szkolic

Pracodawco musisz szkolić!!!

Przed przystąpieniem do pracy i podpisaniem umowy o pracę pracownik musi przejść szkolenie BHP – wstępne i dotyczące stanowiska pracy. To jest jasne dla każdego przedsiębiorcy, ponieważ to jest jego obowiązek. Ciekawostką jest to , że w jednoosobowej działalności gospodarczej nie trzeba prowadzić szkoleń dla siebie i osób z pierwszej grupy pokrewieństwa m.in. małżonek, rodzice, rodzeństwo oraz takie które przykładowo pomagają w działalności i nie są jej pracownikami. Nie ma również takiego obowiązku, jeśli zatrudnia się osoby na umowę inną niż umowa o pracę. Jednak w niektórych sytuacjach spełnienie obowiązku zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy wymagać może odpowiedniego przeszkolenia pracowników w zakresie bhp i wykonanie badań lekarskich przed dopuszczeniem go do pracy.

Czytaj więcej
zycie ludzkie jest najcenniejsze

Życie ludzkie jest najcenniejsze

Każdy z nas uczył się pierwszej pomocy. Szkoła, doświadczenia życiowe czy kursy. Mianownikiem wspólnym tych wszystkich miejsc gdzie taką wiedzę możemy zdobyć jest ratowanie życia. Każdy człowiek mając podstawową wiedzę i umiejętności może kogoś uratować podczas nagłego wypadku lub ataku chociażby choroby. Bardzo ciekawie pisze strona www. prawo.pl gdzie to umieściła informacje o pracowniku wyznaczonym do ratowania życia w miejscu pracy: ,, W art. 2091 § 1 pkt 2 k.p. jest zapis o tym, że pracodawca jest obowiązany: wyznaczyć pracowników do udzielania pierwszej pomocy oraz zapewnić łączność ze służbami zewnętrznymi wyspecjalizowanymi w szczególności w zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach oraz ratownictwa medycznego. Liczba pracowników, o których mowa powyżej, ich szkolenie oraz wyposażenie powinny być uzależnione od rodzaju i poziomu występujących zagrożeń.

Czytaj więcej